Logo Margo Gielkens

Margo Gielkens

Beelden Steen - Brons & Schilderijen

margot-gielkens-handtekening-zwart

ALPHA EN OMEGA gedicht van Margo

ALPHA EN OMEGA

mensenlevens
stromen als rivieren
naar en van elkaar
weven dooreen
banen hun wegen

alleen en samen
één ritme
golvend in de tijd

mensenlevens
vallen samen
in het stromen van alpha
en omega

ogenschijnlijk toevallig

ze weven hun leven op aarde
genieten vergezichten
dwalen in bossen

uiterwaarden
bieden rust en ruimte
geven vergezicht
.
te herijken
waar smalle beddingen
breder lijken……

het geurt naar voorjaar!

Margo 3 februari  2018

ALPHA EN OMEGA

Meer gedichten : klik hier

Logo Margo Gielkens

Margo Gielkens

Uitdrukking te geven aan de bewogenheid van binnenuit in het beeldende, in vorm en kleur, in zachte en in harde materialen alsook in mijn dichtbundels.